Waardevol Onderwijs met Tex Gunning


Waardevol Onderwijs met
Tex Gunning

Lees over Gunning in Ode

Tijdens deze webchat licht Gunning zijn visie om het model van economische welvaart in te ruilen voor een model van totale welvaart verder toe. Daarbij gaat hij vooral in op de waarden en waardecreatie in en door het onderwijs.

Vrijdag 10 februari 2012 | 12.30 uur | Amsterdam | online.